Zərdüşt Əlizadə

...

20.04.2018, 19:59
Zərdüşt Əlizadə

And içirəm!

Mən son otuz ildir elə-hey yazıram ki, millətimizin ənənəvi milli-əxlaqi dəyərləri kiflənib, üfunət iyi verir və əhalimizi artan sürətlə dərin bir girdaba sürükləyir

12.03.2018, 14:10
Zərdüşt Əlizadə

Milli tənəzzül

Azərbaycanın son 30 illik tarixini yalnız bir sözlə səciyyələndirmək olar: TƏNƏZZÜL.