Mövzü: Köşələr

20.04.2018, 19:59
Zərdüşt Əlizadə

And içirəm!

Mən son otuz ildir elə-hey yazıram ki, millətimizin ənənəvi milli-əxlaqi dəyərləri kiflənib, üfunət iyi verir və əhalimizi artan sürətlə dərin bir girdaba sürükləyir

19.04.2018, 16:09
Orxan Adıgözəl

Pozitiv ölüm

İki aya yaxın olardı ki, depressiyada idim. Həmin halın məhz nədən qaynaqlandığını bura yazmağa ehtiyac duymuram. İndi bunun elə bir əhəmiyyəti də yoxdur

13.04.2018, 14:28
Nazlı Ağayeva

Lovğalıq olmasın...

Ölkənin daim yenilənən eyni boğucu tıxacından yan keçib bir az pozitiv notlara köklənək istədim