Mövzü: Demokratiya

04.05.2017, 23:56
Ivan Krastev

Yeni avtoritarizmin ziddiyyətləri

Əgər Rusiya artıq nə trend yaradan, nə də intellektual sirr deyilsə, bəs onda biz niyə müasir avtoritarizmin ziddiyətlərini anlamaq üçün Rusiyaya fokuslanmalıyıq?